Besøke synagogen

Turist i egen by, eller langveisfarende? Velkommen skal du være.  Vi er en liten menighet som tar imot besøk så langt det lar seg gjøre.  Hvis du vil besøke synagogen eller delta i en gudstjeneste ber vi deg vennligst fylle ut dette skjemaet i god tid.

På grunn av sikkerhetssituasjonen står ikke synagogen åpen, og vi gjør oppmerksom på at besøk må avtales.