personvern

Personvernerklæring

Det Mosaiske Trossamfunds nettjenester bruker informasjonskapsler som gir oss statistikk vi bruker til å gjøre våre nettsider bedre for brukerne og forstå bruken av websidene. Det Mosaiske Trossamfund benytter aldri informasjonskapsler i den hensikt å kartlegge enkeltbrukeres bruksmønster eller annen informasjon som vil kunne krenke personvernet.

Det Mosaiske Trossamfund samler inn anonymiserte data om besøkende på nettsiden. Som besøkende på websiden er det mulig å bruke denne uten at det settes cookies. Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi behandler opplysningene og hvilke opplysninger vi lagrer.

Ved å benytte Det Mosaiske Trossamfunds nettside samtykker du i at vi kan sette informasjonskapsler i din nettleser.

De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, etc.) er innstilt til å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv endre innstillingene slik at informasjonskapsler (cookies) ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at dette vil kunne føre til at Det Mosaiske Trossamfunds nettjenester ikke vil fungere optimalt og du kan ikke regne med at innsendelser av søknad vil fungere.

Behandlingsansvarlig for personopplysninger i Det Mosaiske Trossamfund er daglig leder. Henvendelser for innsyn i, retting av eller sletting av personopplysninger kan rettes til:

Det Mosaiske Trossamfund

E-post:  adm@dmt.oslo.no

Postadresse:  Det Mosaiske Trossamfund, Bergstien 13, 0172 Oslo

Mener du at Det Mosaiske Trossamfund har behandlet dine personopplysninger i strid med personvernloven, kan du klage til Datatilsynet.

Hva er personvern?

Personvern er knyttet til enkeltindividers muligheter for privatliv, selvbestemmelse og selvutfoldelse. Et vesentlig element i personvernet er at den enkelte skal ha kontroll over og i størst mulig grad kunne bestemme over egne personopplysninger, herunder ha rett til å få vite hvilke opplysninger andre kjenner til om en selv og hva de brukes til. Personvernet beskytter mot misbruk av personopplysninger. Behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven. Denne loven skal verne om privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. For mer informasjon om personvern, se www.datatilsynet.no

Hva registrerer vi ved besøk på nettsidene?

Vi setter cookies når du besøker vår nettside. Cookies eller informasjonskapsler er en fil som blir lagret på din harddisk og husker når du sist besøkte Det Mosaiske Trossamfund og hvilke innstillinger du valgte. Dette gjør vi for å finne ut hvilke deler av vår nettside som er mest besøkt og hvordan den brukes. På den måten hjelper du til med at vi kan forbedre oss. Det er viktig å presisere at disse opplysningene ikke knyttes mot deg som person og at de ikke har med dine personopplysninger å gjøre.

Er du besøkende på nettsiden samler vi kun inn anonymiserte data via Google analytics. Eksempel på dette er hvilke sider brukere ser på, om de kom til nettstedet via Facebook eller andre nettsteder. Dette gjør vi for å se hvordan den besøkende bruker nettsiden og dermed få innsikt i hvordan vi kan forbedre opplevelsen og hvor mange som besøker oss.

Ønsker du å skru av informasjonskapsler (cookies) kan du lese mer her hos nettvett.no.  

Hvilke personopplysninger ber vi om?

Vi samler ikke inn personopplysninger utover det vi mottar i vårt kontaktskjema. Der ber vi om navn og epostadresse i tillegg til meldingen brukeren samler inn.

Når man vil komme på besøk ber vi om kopi av legitimasjon.  Vi beholder epost og kopi av legitimasjonen inntil besøket og sletter, evt. makulerer kopi av legitimasjon.

Hvordan brukes personopplysningene?

Personopplysningene blir kun brukt for å kunne besvare henvendelser og for å avgjøre om man kan få adgang til synagogen.

Leverer vi ut opplysningene som er registrert om deg?

Opplysningene vi samler inn, blir ikke solgt eller utlevert til andre organisasjoner eller virksomheter.  Hvis du spør om adgang til synagogen vil vi muligens foreta en bakgrunnssjekk og dele ditt navn med politiet.

Som bruker har du innsynsrett og rett til å endre eller slette dine personopplysninger. Ønsker du å endre eller få innsyn i informasjon vi har registrert kontakter du behandlingsansvarlig.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Vi sletter ikke data i Google analytics fordi vi sammenligner data år for år.  Cookies som ligger lagret på din maskin, vil bli oppdatert for hver gang du besøker Det Mosaiske Trossamfund. Ønsker du å slette cookies fra din maskin, er dette fullt mulig og vil ikke berøre ditt brukerforhold hos Det Mosaiske Trossamfund. Vær oppmerksom på at neste gang du besøker Det Mosaiske Trossamfund, vil det opprettes nye cookies.

Denne erklæringen ble sist oppdatert torsdag 30 desember 2020.