Rabbiner Joav Melchior

Rabbiner

Rabbiner Joav Melchior er født i Oslo, men flyttet som ung til Israel med sin familie.  Joav returnerte til Oslo som rabbiner og har, sammen med kantoren og synagogenemnda, ansvaret for at gudstjenestene  i synagogen. 

Rabbineren vier brudepar, har ansvaret for brit mila, bar og bat mitsva, og også gjennomføring av religiøse skilsmisser.  I tillegg har han det overordnende ansvaret for konverteringer. 

Rabbineren deltar aktivt i debatter med representanter fra det offentlige og fra andre trossamfunn, og er fast medlem av «Forum for religions- og livsynsledere.

Rabbineren har ansvar for kosher-sertifiseringen av alle anleggene til Orthodox Union (OU) i Norge, og i tillegg til DMTs egen sertifisering av fabrikkanlegg.

Styreleder Rolf Golombek

Rolf Golombek ble i mai 2018 valgt som menighetens leder. Rolf er født og oppvokst i DMT. I perioden 1995-2001 satt Rolf i styret og hadde ansvaret for samfunnshuset. Han hadde også ansvaret for rehabiliteringen og utbyggingen av samfunnshuset, et omfattende prosjekt som strakte seg fra 1997 til 2004. Rolf har vært nestleder i DMT, og han har også vært økonomiansvarlig i DMT-styret. Rolf har i mange år sittet i styret i Holocaustsenteret; frem til sommeren 2018 var han styreleder ved senteret.

Rolf er gift med Marianne og de har to sønner; Simon og Jakob, begge er aktive i menigheten.

Rolf har doktorgrad i samfunnsøkonomi, arbeider som forsker ved Frischsenteret og er leder av Oslo Centre for Research on Environmentally friendly Energy; et forskningssenter opprettet av Norges forskningsråd.

Forstander Ervin Kohn

Ervin Kohn ble født i Budapest i 1955. Han kom til Oslo sammen med sine foreldre i 1960. Hans far Jenø Kohn hadde da fått jobb som kantor og lærer i menigheten.

Ervin ble valgt til forstander i 2010 og styreleder og forstander i 2011. Han gikk av som styreleder i 2018 og fortsatte som forstander.

Han er utdannet siviløkonom og har jobbet i det private næringsliv mesteparten av sin yrkeskarriere. I 18 år var han leder for møbelprodusenten Savo, som ble kåret til Norges beste arbeidsplass i 1997. Siden 2013 er han ansatt i Antirasistisk senter.

Ervin giftet seg med sin ungdomskjæreste Marianne, som også har vært sentral i menighetens liv, som styrer i Den jødiske barnehagen i 13 år og som leder av Wizo. Sammen har de tre barn og syv barnebarn. Alle barna har vært aktive i menighetens barne- og ungdomsarbeid.

Ervin ble tildelt Ikkevoldsprisen i Martin Luther Kings navn for 2018.