Rabbiner Joav Melchior

Rabbiner

Rabbiner Joav Melchior er født i Oslo, men flyttet som ung til Israel med sin familie.  Joav returnerte til Oslo som rabbiner og har, sammen med kantoren og synagogenemnda, ansvaret for at gudstjenestene  i synagogen. 

Rabbineren vier brudepar, har ansvaret for brit mila, bar og bat mitsva, og også gjennomføring av religiøse skilsmisser.  I tillegg har han det overordnende ansvaret for konverteringer. 

Rabbineren deltar aktivt i debatter med representanter fra det offentlige og fra andre trossamfunn, og er fast medlem av «Forum for religions- og livsynsledere.

Rabbineren har ansvar for kosher-sertifiseringen av alle anleggene til Orthodox Union (OU) i Norge, og i tillegg til DMTs egen sertifisering av fabrikkanlegg.

Styreleder Ronen Bahar

Ronen Bahar ble i mai 2021 valgt som menighetens leder. Ronen er født i Israel og har bodd i Norge siden 2002. I perioden 2009-2021 satt Ronen i styret og hadde ansvaret for arrangement og ungdomsarbeid. 

Ronen bor i nærheten av menigheten og har to døtre som er født og oppvokst i DMT.

Ronen jobber som business to business manager hos Jysk Norge

Forstander Ervin Kohn

Ervin Kohn ble født i Budapest i 1955. Han kom til Oslo sammen med sine foreldre i 1960. Hans far Jenø Kohn hadde da fått jobb som kantor og lærer i menigheten.

Ervin ble valgt til forstander i 2010 og styreleder og forstander i 2011. Han gikk av som styreleder i 2018 og fortsatte som forstander.

Han er utdannet siviløkonom og har jobbet i det private næringsliv mesteparten av sin yrkeskarriere. I 18 år var han leder for møbelprodusenten Savo, som ble kåret til Norges beste arbeidsplass i 1997. Siden 2013 er han ansatt i Antirasistisk senter.

Ervin giftet seg med sin ungdomskjæreste Marianne, som også har vært sentral i menighetens liv, som styrer i Den jødiske barnehagen i 13 år og som leder av Wizo. Sammen har de tre barn og syv barnebarn. Alle barna har vært aktive i menighetens barne- og ungdomsarbeid.

Ervin ble tildelt Ikkevoldsprisen i Martin Luther Kings navn for 2018.