kosher-stempel2

Kosher-sertifisering

Hvis man skal eksportere mat til utlandet, spesielt til USA eller Israel, kan det hende importøren ber om en koshersertifisering.  Sertifiseringen er et bevis på at maten har blitt inspisert av en kyndig, jødisk inspektør.

Rabbineren har ansvar for kosher-sertifiseringen av alle anleggene til Orthodox Union (OU) i Norge, og har i tillegg fortsatt med Det Mosaiske Trossamfunds egen sertifisering av fabrikkanlegg.  Det er dermed mulig å få internasjonalt anerkjente sertifikat man kan forevise importøren.

Rabbineren holder også oppsyn med at kosher-reglene overholdes i DMTs kjøkken, i aldersboligen, barnehagen og kosher catering. Oppsyn holdes også i forbindelse med spesielle arrangementer utenfor DMTs vanlige kjøkken.

Ved interesse for kosher-sertifisering av anlegg og bedrifter må det avtales et møte med rabbiner/ rabbinerassistent for å begynne en prosess der produksjonen kontinuerlig følges opp. Samarbeidet bygger på gjensidig tillit og dialog, og vilkår for sertifisering må undertegnes.

Produksjonsanlegg som skal vurderes som kosher, må ha en kontakt person som følger opp prosessen, og rabbiner eller annen representant fra DMT vil komme på befaringer. Sertifikatene utstedes for ett år av gangen, dersom anlegg/bedrift blir godkjent som kosher.