Korona-virus

Informasjon om Korona Viruset:

Myndighetene har oppfordret alle til å bidra til en nasjonal dugnad for å redusere spredningen av Korona-viruset. Styret i DMT har derfor besluttet at inntil videre gjelder følgende:

Synagogen holder gudstjenester fredag kveld og lørdag morgen, under disse forutsetninger:

  • Deltakelse krever påmelding innen kl. 21 kvelden før. Medlemmer kan melde seg på her, og hvis man ikke er medlem melder man seg på her.  Ingen slipper inn uten at de er påmeldt, og dette gjelder selv om det er «ledig plass» (dvs. under 40 personer til stede)
  • Antall deltakere begrenses i første omgang til 40 personer, i tillegg til vaktene
  • Ettersom det er bedre plass på grunnplanet enn på galleriet, begrenses antall kvinnelige deltakere til 20
  • Det må alltid være minst én meters avstand mellom deltakerne. I tillegg oppfordrer DMT alle til å holde minst to meters avstand. Det vil være personer til stede som har som oppgave å påse at dette overholdes
  • Deltakerne må ha fylt 12 år (for å unngå at barn løper rundt i synagogen)
  • Det arrangeres ikke kiddush, og det skal heller ikke deles ut godteri under gudstjenesten
  • Nederst på siden kan man laste ned smittevernveileder
 •  
 • Synagogens 100-års jubileum:Det Mosaiske Trossfamfund skulle feire synagogens 100-årsjublileum den 25. mai 2020. På grunn av covid-19-pandemien og de innnførte tiltakene, har styret i DMT nå besluttet å utsette feiringen på ubestemt tid. Vi følger med på myndighetenes anbefalinger, og håper å kunne gjennomføre jubileumsfeiring når situasjonen ser annerledes ut.
  • Styret oppfordrer alle til å hjelpe de av våre medlemmer som er i risikogruppen eller er i karantene/isolat, uten at en kommer i direkte fysisk kontakt med de utsatte. En kan f.eks. være telefonvenn eller handle mat og andre nødvendige artikler. Vi ber alle som ønsker å bidra i dette arbeidet, om å ta kontakte DMT
 • Etter utbruddet av korona-pandemien har menigheten satt i verk tiltak for medlemmer som har behov for sosial kontakt og praktisk hjelp. Sosialnemnda har jevnlig telefonkontakt med eldre og andre som har opplever isolasjonen og karantenen som ekstra vanskelig, og som kanskje også har behov for praktisk hjelp til innkjøp av matvarer og andre nødvendigheter. Hvis du er medlem av menigheten og ennå ikke har blitt kontaktet av sosialnemnda, ber vi deg henvende deg til en av de to personene som er oppgitt i e-posten DMT har sendt ut. Deretter tar vi kontakt med deg så raskt vi kan!