Korona-virus

Informasjon om Korona Viruset:

Som følge av smitteverntiltak innført 10. november 2020 må DMTs aktiviteter endres som følger:

 

 • Det vil ikke bli avholdt gudstjenester, kiddush eller andre samlinger i DMT.
 • Det blir ikke tatt imot skolebesøk i DMT.
 • Cheider fra 1. trinn til og med 4. trinn opprettholder fysisk cheider i samfunnshuset.
  • Cheider fra 5. klasse til og med 8. klasse møtes virtuelt på Zoom.
 • Kosherbutikken holder åpent torsdager fra 16-19.
 • Så langt det er praktisk mulig jobber alle DMT-ansatte hjemmefra. De kan nås via e-post og telefon.

 

DMT minner om gjeldende smittevernregler:

 • Husk å holde minst 2 meters avstand til andre.
 • Bruk munnbind når du er i samfunnshuset, enten det er for å levere/hente barn eller for å handle i kosherbutikken. (Ta med eget munnbind)
 • Alle som er syke eller er nærkontakt til en som har påvist covid-19, må holde seg hjemme
 • Alle må være flinke til å vaske / sprite hender

 

DMT følger nøye med på Regjeringens og Oslo kommunes tiltak, og kommer fortløpende med oppdateringer om endringer i driften.