to-eldre-går-tur

Boligtilbud til eldre jøder i Norge

Jødisk Bo- og Seniorsenter har 16 aldershjemleiligheter og 6 sykehjemsplasser.

Mange liker å møblere leilighetene og sykerommene med egne møbler og gardiner. Leilighetene er utstyret med et eget lite kjøkken, bad, o.l.  Senteret har døgnbemanning, med tilsynslege, sykepleiere, hjelpepleiere, assistenter og kokker. Vi har også fysioterapeut, fotpleier, og frisør tilknyttet huset.

Aktiviteter som tilbys på huset er blant annet: Trim, musikk, formiddagskaffe, bingo, filmkvelder, turer, grillkvelder og baraften.

Jødisk Bo- og Seniorsenter har et eget kjøkken med erfarne kokker som lager mat fra bunn av, og all mat er kosher. Senteret mottok i 2015 en pris fra Landbruks- og matdepartementet for den beste sykehjemsmaten i Oslo kommune.

Senteret ligger side om side med synagogen og samfunnshuset, og det er trappefri adgang mellom dem.

sykepleier-eldre-dame

Søke om plass

For å søke om plass må man henvende seg til den kommunen eller bydelen man bor i. Det er også mulig å søke plass selv om man ikke er jødisk, og flere av dagens beboere er ikke jødiske.

Det koster det samme om du bor på Jødisk Bo- og Seniorsenter eller en kommunal institusjon, og det er bydelen eller kommunen som fastsetter prisen.

Bydelen eller kommunen din vil behandle søknaden i henhold til gjeldende lovverk. Dersom du får avslag på din søknad, kan du klage på avslaget.

For mer informasjon ta kontakt på telefon: 22 59 50 80