STYRET INFORMERER

Det har vært konstituerende styremøte etter den ekstraordinære generalforsamlingen den 3. juli 2024. Styreleder, forsetter å fungere som styreleder, inntil ny leder er valgt. De to varamedlemmene i styret vil fungere som styremedlemmer inntil to nye styremedlemmer er valgt på ekstraordinær generalforsamling.

Merk: Ekstraordinær generalforsamling er berammet til 14. august 2024. I den anledning se e-post sendt i forrige uke fra valgnemnda.

Styrets konstituering for noen funksjoner er midlertidige frem mot valg av ny leder og medlemmer til styret. De fleste funksjonene vil bestå fremover også etter valget.

Styret konstituerer seg som følger frem mot ekstra ordinær generalforsamling.

-Fungerende styreleder, Ronen Bahar, til valg av ny leder er gjennomført

-Konstituert nestleder, Josef Miller, til valg av ny leder er gjennomført

-Økonomifunksjonen, Marius Gaarder

-Sikkerhetsansvarlig inkludert Crisis Management, og samarbeid med eiendomsansvarlig, Kenneth Isaksen

-Eiendomsansvarlig, foreløpig ikke besatt, her må det opprettes en underkomite når denne funksjonen blir besatt. David Sucarrat vil følge opp pågående arbeider for eiendommene og vil være en naturlig del av en slik komite. Dersom det er akutte behov ift eiendommene nå skal styreleder kontaktes inntil denne funksjonen er besatt.

-Undervisning, cheider, Michael Preminger

-Ungdomsarbeid, Yngve Rothschild og Daniela Skouge Martin Korn

-Personal, Josef Miller

-Styringsdokumenter, Daniela Skouge Martin Korn

-Synagogen, Yngve Rothschild

-Nettverk og dialog samt informasjon (intern/ekstern) og nettsiden, Martin Bodd

-Hytta og arrangementer knyttet til hytta, seminarer og leire, Tor Itai Ezratty

-Fundraising, Michael Preminger og Martin Bodd

-Unge Voksne, Tor Itai Ezratty

-Sosialkomiteen, eldreomsorg, Marius Gaarder

-Jødisk Bo- og seniorsenter, Lior Hobashi

-Den Jødiske Barnehagen, Lior Hobashi

-Arrangementer, inkludert religiøse arrangementer, ikke fordelt.

-Chaverut, medlemsservice, ikke fordelt

God sommer!