Cheider - moderne undervisning om jødedommen

Undervisning og læring er veldig viktig i jødedommen. Vi tilbyr «cheider» (ukentlig jødisk ettermiddagsskole) for barna i Det Mosaiske Trossamfund fra 1. til 9. klasse.  Der lærer våre barn og ungdommer om jødisk religion, historie og kultur og får kjennskap til hebraisk-

For ungdommer i 9. klasse har vi et spesielt program, «Moreshet», der vi ved siden av viktige jødiske temaer også har fokus på ungdomsledelse, antisemittisme og vår minoritets plass i majoritetssamfunnet.

Vi har en dyktig og entusiastisk gjeng lærere og assisterende lærere som underviser i cheider. Hvis du har lyst til å høre mer om disse stillingene, eller lurer på hvordan du kan bli involvert i cheider, ta kontakt her.

Cheider er gratis for alle medlemmer av Det Mosaiske Trossamfund.