Brit-Mila-baby

Brit Mila

Det Mosaiske Trossamfund arrangerer brit mila for medlemmers guttebarn på den åttende dagen etter at de er født. En brit mila utføres aldri tidligere enn den åttende dagen. På medisinske indikasjoner (f.eks. for høye billirubin-verdier) vil brit milaen utsettes.

For tiden bruker vi en erfaren mohel fra England. Det er alltid en lege tilstede som er medisinsk ansvarlig. DMT har egen prosedyre for brit mila, som tilfredsstiller norske lover og forskrifter.

Du kan lese mer om brit mila på jødedommen.no