Bli Medlem

Et medlemskap i Det Mosaiske Trossamfund gir deg og familien din rike muligheter til å leve et aktivt jødisk liv i Oslo. Menighetens medlemmer er ansvarlige for en rekke institusjoner og aktiviteter for alle aldersgrupper.

Det sosiale og kulturelle livet innenfor menigheten er mangfoldig.  Virksomheten forutsetter en bevisst medvirkning fra medlemmene for kunne tilby alle tjenester en menighet må ha. Menigheten er offisielt ortodoks, uten at dette er til hinder for en svært heterogen medlemsmasse som likevel kan «leve under samme tak».  Som betalende medlem får du og familien din tilgang til et rikt utvalg av aktiviteter og tjenester: Brit mila, privat barnehage (kommunale satser), cheider-undervisning (6-18 år) med spesialprogram for bar/bat mitsva og lederopplæring.

I tillegg har vi mange aktiviteter som shabbat-seminarer for barn og ungdom, sommerleir i Norge (for småskolen), og nordisk sommerleir for de eldre barna.  Studentene har også sine egne kvelder og aktiviteter.

For de voksne har vi studiesirkler og temakurs, og det arrangeres shabbat og helligdagsmåltider for hele familien.

For de eldre har vi pensjonisttilbud, besøkstjeneste samt Jødisk Bo- og Seniorsenter som er et kombinert alders- og sykehjem. Begravelser blir utført etter ortodoks ritus.

Medlemskap i DMT følger menighetens egne vedtekter og skal godkjennes av rabbineren og styret.

Under finner du en link til menighetens vedtekter, og lenke til søknadsskjema om medlemskap.  Vi foreslår at du kontakter administrasjonen før du sender inn søknaden.