Bekymringsmelding – et varsko for det norske demokratiet

Det Mosaiske Trossamfund vil melde at det er bekymringsfullt økende uttrykk for jødehat i Norge.

De siste ukers hendelser i Midtøsten skaper stort engasjement også her hjemme. Det er bra og viktig med konstruktive meningsytringer, kritikk og debatt som oppfordrer til og ønsker å fremme fred i regionen, for alle.

Vi er i sorg, vi tenker på de utallige menneskene som er berørt av terrorangrepet og den påfølgende krigen. Vi ber for fred og trygghet for alle. Ethvert utsagn som viser omtanke og solidaritet med de som er berørt, kan tenne et lite lys av håp i mørket.

Samtidig er vi bekymret. Vi så 7. oktober at trusler må tas på alvor. Vi kan ikke tie når en terrororganisasjon truer med å utslette Israelog jøder, og vi kan heller ikke tie når hatet banker på våre dører her i Norge.

Vi har som jødiske nordmenn i flere år sett at jødehat og ekstremisme har gjort seg gjeldende i ordskiftet om Israel og Palestina, både i redaktørstyrte og sosiale medier og i andre offentlige rom. De siste ukene har dette intensivert i omfang på en måte som skremmer oss.

På sosiale medier ser vi mye norskspråklig antisemittisk innhold. På offentlige demonstrasjoner har det vært dokumentert flere grove og truende antisemittiske ytringer. I mediene har vi sett referanser til tradisjonelle antijødiske stereotypier. Om intensjonen er antisemittisk eller grunnet manglende kunnskap, har lite å si når resultatet er at fordommer reproduseres og forsterkes. Resultatet er blant annet at stadig flere skjuler sin jødiske eller israelske tilknytning.

Ord fører til handlinger, og effekten av dette ordskiftet blir nå følt i hverdagen på en måte vi ikke kan huske i vår generasjon. Flere av våre medlemmer har de siste dagene opplevd truende hendelser mot sine hjem, fordi de er jødiske. Blant annet har en familie fått sin mezuza revet av (et utvendig symbol på et jødisk hjem), en annen familie fikk sine barnevognhjul skåret opp, og ble vekket på natten av noen som ringte på døren, prøvde å åpne den og ropte truende utenfor. En gutt på ungdomsskolen ble truet med at huset hans skulle bli bombet. Den grunnleggende tryggheten vi alle skal føle i våre egne hjem trues som resultat av slike angrep.

Under en demonstrasjon for solidaritet med sivile ofre på begge sider av krigen, ble en jødisk deltaker som hadde med seg både etisraelsk og et palestinsk flagg, truet og dyttet. Han måtte forlate stedet med hjelp av politi.

Dette er et varsko ikke bare for vår minoritet, men demokratiet i Norge. Vårt samfunn kan ikke tillate at noen lar seg provosere av at andre er jøder eller israelere. Det er alles ansvar å hegne om respekten for alle identiteter, religioner og etnisiteter. At ytringsrommet er blitt så smalt at ikke alle identiteter aksepteres og at hatytringer spres, er en trussel mot demokratiet og fellesskapet.

Situasjonen er også en direkte trussel mot Norges lille og sårbare jødiske minoritet. Vi trenger at flere bruker sin påvirkningskraft til å stå opp mot hatprat av alle slag. Vi oppfordrer alle til å unngå forenklinger og fordommer som fører til mer polarisering og hat.

Vi står i disse dager med Israel og det israelske folket som kjemper mot krefter som ønsker å utslette dem. Vi tenker på gislene og ønsker å gjøre alt vi kan for at de skal frigjøres. Vi står med uskyldige israelere og palestinere som er rammet av terrorhandlingene og krigens grusomheter. Våre hjerter er knust av medfølelse for våre trosfeller i Israel og vi ser og føler med mange av våre medborgere som er i dyp sorg med deres trosfeller i Gaza. Det er lett å miste håpet og menneskeverdet i disse mørke dager, men det har vi ikke råd til. Vi må alle sammen be for fred og tro at den kommer så snart som mulig.