tora-jad

Bar og bat mitsva

Bar og bat mitsva-opplæring er et tilbud til alle barn som er medlemmer av menigheten.

Seremonien er litt annerledes for jenter og gutter: Jenter tolker ukens avsnitt i Toraen og utarbeider og gir en dvar Tora/tale i synagogen på shabbat. Forberedelsene gjør de sammen med rabbineren i menigheten. Et til to år senere kan jentene også velge å lese fra Tora, men da ikke på shabbat.

Gutter leser fra Tora på shabbat, og noen leder også mussaf-gudstjenesten. De forbereder seg med menighetens kantor.
Jentene og guttene forbereder seg til det avsnittet fra Tora som samsvarer med den shabbaten de har sin fødselsdag ifølge den jødiske kalenderen. Det regnes fra de ble født og er det 12. året for jentene, og det 13. året for guttene. Seremonien foregår helst denne shabbaten. Den kan markeres etter denne dagen, men ikke før.

En fest-kiddush holdes gjerne for hele menigheten i festsalen, der familien til jenta eller gutten er vertskap. Mange familier velger å ferie høytideligheten med en fest i samfunnshuset etter at shabbat går ut.

Du kan lese mer om bar og bat mitsva på jødedommen.no