Jødiske veivisere

• Hva vet dine elever om jødene i Norge?
• Blir ”jøde” brukt som skjellsord i skolegården?
• Hvor mange jøder har deres elever hatt mulighet til å treffe?

Det er få jøder i Norge, og mange av dagens skoleelever har aldri truffet en jøde. Ved et besøk fra de jødiske veiviserne får elevene møte to unge jødiske nordmenn som er komfortable både med sin norske og jødiske identitet. De kanfortelle elevene om jødene i Norge ogderes historie, liv og utfordringer. Veiviserne ønsker ogsåen dialog med elevene om omkringliggende temaer som identitet, tilhørighet og fordommer.  

Jødiske veiviser for skoleåret 2017/2018 heter Simon Folgerø. Han gikk ut av videregående våren 2016.

Veiviserne reiser over hele landet. Oppleggetvarer i omtrent 90 minutter og er tverrfaglig.Det er primært for videregående skole, men kan tilpasses og tilspisses etter ønske. Opplegget er kostnadsfritt. 

DMT har fått tilskudd til informasjonstiltak mot antisemittisme over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett. Veiviserprogrammet inngår her og er inspirert av det eksisterende tiltaket samiske veivisere. Veiviserprogrammets langsiktige mål ved besøk på skoler og utdanningsinstitusjoner er å synliggjøre unge jødiske nordmenn, spre kunnskap og bidra til å fjerne fordommer.

For henvendelse, kontakt jodiskeveivisere@dmt.oslo.no