Bat Chajil

Bat Chajil

Bat Chajil programmet er en meget viktig faktor i undervisningsprogrammet for jentene i DMT. Det markerer avslutningen av mange års cheiderundervisning. Her presenteres oppgavene fra Bat Chajil deltagerne.

Programmet strekker seg over en periode på et drøyt år. Det er forbeholdt jenter i alderen 15-16 år, altså de som går de siste årene på ungdomsskolen.

Undervisningen skiller seg fra vanlig cheiderundervisning. Rammen er friere og jentene får være med å bestemme en del av innholdet selv. Det forutsettes at grunnkunnskapene fra cheider er på plass, slik at man raskt kan løfte kunnskapene til et høyere plan, der man kan reflektere rundt det man har tilegnet seg gjennom 8 år. Her skal det dannes egne meninger og diskusjonen skal være fri med stor takhøyde.

Jentene går igjennom en modningsprosess i forhold til innholdet i undervisningen, der de kan tilnærme seg temaene ut fra egne interesser og personlighet. De har større evne til å ta til seg stoffet sammenliknet med slik det var under Bat Mitzva-undervisningen, da de er både eldre og har mer kunnskap. Jentene velger så hvert sitt tema de ønsker å fordype seg i, for å skrive en oppgave basert på kilder fra undervisningen og egne meninger. Denne oppgaven presenteres under en høytidelig seremoni i synagogen som også markerer slutten på undervisningen.