Rabbiner Joav Melchior

DMTs rabbiner Joav Melchior er født i her i Oslo og var en del av Den Jødiske Barnehagens tidlige barnekull. Han flyttet deretter til Israel med sin familie, og returnerte til Oslo som rabbiner for en del år siden. Her kan du lese litt om ham og hans oppgaver som en av lederne i vår menighet.

Sosial kontakt

Rabbineren stiller seg til enhver tid åpen for samtaler med menighetens eldre og yngre medlemmer, enten det gjelder halachiske spørsmal, sosiale eller økonomiske problemer, eller annet en ønsker å diskutere med rabbineren.

Eksternkontakt

Rabbineren deltar aktivt i debatter med representanter fra det offentlige og fra andre trossamfunn. Han er med i dialogmøter i forbindelse med foredrag og lignende, og er fast medlem av ”Forum for religions- og livssynsledere”. På forespørsel holder han foredrag om ulike temaer ved skoler, og i religiøse og sosiale foreninger. Rabbineren driver formidling til skoleelever, studenter, lærere, læreboksforfattere og andre som har  spørsmål om jødedom. Rabbineren stiller seg også villig til kontakt  med media, særlig når det gjelder religiøse og kulturelle spørsmål.

Rabbineren er nestleder i Union of European Zionist Rabbis, som forener over 40 rabbinere over hele kontinentet, og arrangerer aktiviteter for rabbinerne og for deres ektefeller, og står for informasjon og opplæring, samt hjelper til med å bygge opp under sionismen innen den moderne ortodokse bevegelsen og i den moderne verden generelt. Vår rabbiner pleier kontakt med andre rabbinere, særlig i Israel. Dette gjelder drøfting både av halachiske spørsmål og annen alminnelig rabbinerkontakt.

 

Religiøse oppgaver

Rabbineren har, sammen med kantoren og synagogenemnda, ansvaret for at gudstjenestene blir avholdt i synagogen. Markeringer av jahrzeit er blitt holdt på forespørsel. Han holder preken i synagogen de fleste shabbater og helligdager. Rabbineren har vier brudepar, er ansvarlig for gjennomføringen av religiøse skilsmisser (get) og har ansvaret for omskjæringer (brit mila) i menigheten. Rabbineren har også det overordnede ansvaret for bar og bat mitzva. Rabbineren har ansvaret for religiøs dokumentasjon når det gjelder inn- og utmeldinger i menigheten, samt for prosessen ved konverteringer og for konverteringskurs.

Kosher

Rabbineren har ansvar for koshersertifiseringen av alle anleggene til Orthodox Union (OU) i Norge, og har i tillegg fortsatt med DMTs egen sertifisering av fabrikkanlegg. Til sammen gjelder dette ca. 40 anlegg. Rabbineren holder også oppsyn med at kosherreglene overholdes i DMTs kjøkken, i aldersboligen, barnehagen, kosher catering og til spesielle arrangementer utenfor DMTs vanlige kjøkken. En ny, oppdatert kosherliste har blitt publisert i juni. Denne listen har rabbineren og rabbinerassistenten jobbet med i flere år for å få informasjon og opplysninger om de forsjellige produktene.