Kantor

Vår kantor Tal kom til Norge høsten 2016 med kone og tre barn. Sammen gir de et berikende tilskudd til vår menighet og begge jobber aktivt innen læring og rent sosialt. Kantor Tal leder gudstjenester og andre religiøse samlinger.