Hva er og hvordan fungerer DMT?

Hva er og hvordan fungerer DMT?

Stiftelse av det som senere ble hetende Det Mosaiske Trossamfund fant sted i Christiania i 1892. I alle år har det vært en demokratisk organisasjon med et styre valgt av generalforsamlingen, der alle betalende medlemmer har stemmerett. Medlemskap krever at man er jøde i halachisk forstand. Rabbineren er ortodoks og felles praksis er den ortodokse formen av jødedom. Medlemmenes religiøse praksis er høyst varierende og takhøyden for ulikhet er stor. Her finnes medlemmer som rent halachisk sett er regnet som jøder, men som har vokst opp i reformmenigheter i USA. De står side om side med dem som har vokst opp i strengt ortodokse miljø. Vår ambisjon er at alle skal kjenne seg hjemme innenfor vårt felleskap og skal kunne respektere hverandres ulikheter.

Vi er den klart største jødiske institusjon i Norge. Vi jobber for å sikre fortsatt jødisk liv i Norge med alt det krever av bredde i tilbud. Vi er stolte av at vårt arbeid spenner fra vugge til grav. En stor del av vårt arbeid er organisert i mange ulike komitéer som dekker et bredt spekter av oppgaver. Dette gir våre mange frivillige mulighet til å involvere seg i et rikt utvalg av gjøremål. De utgjør fundamentet av driften av vårt trossamfunn. Det er stor dugnadsånd og belønningen er også stor - en følelse av felleskap, påvirkning, å være til for noe og noen, enorme læringsmuligheter, vennskap og ikke minst sikre at jødisk liv fortsetter å være en del av det norske samfunnet. For det er det vi er og har vært i generasjoner - en integrert del av vårt norske demokrati. Det er vi ikke så rent lite stolte av! For oss er det ikke enten eller, vi er både jøder og nordmenn eller for dem av oss som ikke er nordmenn - er vi i det minste mennesker som kjenner en særlig tilhørighet til Norge. Vi har medlemmer som er ferske i Norge og vi har de som har vært her i mange generasjoner fra forfedrene innvandret på 1800-tallet. Vi har også utvandrede medlemmer som ønsker å forbli en del av det norsk-jødiske felleskapet.