Hvorfor rapportere til DMT?

Oversikt over antisemittiske hendelser er nødvendig for å dokumentere problemet overfor myndighetene og for å argumentere for nødvendige tiltak. Uavhengig av om du anmelder til politiet ønsker vi at du melder fra til oss.

Du kan rapportere anonymt, men hvis du rapporterer under fullt navn, vil vi kunne kontakte deg. Dette er spesielt viktig ved alvorlige overgrep. Navnet ditt vil ikke bli offentliggjort. Opplysningene samles i en database som bare noen få personer med taushetsplikt har tilgang til.