Hvordan anmelde til politiet?

Ta kontakt med nærmeste politistasjon. Du trenger ikke si nøyaktig hva som har skjedd i vakten (resepsjonen); det skal være nok å si at du vil anmelde et tilfelle av vold, trakassering, hærverk eller hva det måtte gjelde – du kan være presis når du senere avgir forklaring. Du kan be om å avgi forklaring på eget rom hvis du er mer komfortabel med det. Husk at du kan ta med deg en person, for eksempel fra DMT, når du skal anmelde; du trenger ikke å være alene når du avgir forklaring.

Det er viktig at du gir en detaljert beskrivelse av hva som skjedde, for eksempel om gjerningspersonen brukte støtende skjellsord om din jødiske bakgrunn. Det er derfor en fordel å anmelde så raskt som mulig mens du husker alle detaljene.

Politiet registrerer hatkriminalitet, men har (per desember 2012) ikke en egen kategorisering av antisemittisme. Politiet ber derfor om at antisemittisme anmeldes som ”antisemittisme (hatkriminalitet)”. Når du anmelder et forhold som hatkriminalitet, er politiet pliktig til å registrere dette som hatkriminalitet. Politiet skal gjennom etterforskningen avgjøre om hendelsen faktisk var hatkriminalitet. Oslo politidistrikt har lovet DMT at de i 2013 skal registrere anmeldelser av antisemittisme som en egen type kriminalitet.

Dersom du opplevde at du ikke ble tatt på alvor, eller har noe annet du vil drøfte med oss eller fortelle oss om, ber vi om at du bruker vårt rapporteringsskjema!