Hvem kan anmelde og hva kan anmeldes?

Alle kan anmelde, enten de er norske statsborgere eller bor/oppholder seg midlertidig i Norge, så lenge overgrepet skjedde i Norge.

Alle former for antisemittisme bør anmeldes – også hvis ikke-jøder utsettes for antisemittisk sjikane. Innlegg på Facebook, mottatte e-poster og telefonsamtaler som har et antisemittisk innhold, bør også anmeldes. Hvis du blir utsatt for flere antisemittiske hendelser, oppfordrer vi deg til å anmelde hver gang. Hvis en blir utsatt for antijødisk trakassering fra barn under 18 år, bør også dette anmeldes. Forholdet vil ikke bli rettslig forfulgt, men det vil bli innkalt til meklingsmøte med barnets foreldre/foresatte.

Hvis du er i tvil om en hendelse kan kategoriseres som antisemittisk, oppfordrer vi deg til å anmelde forholdet til politiet – de avgjør om forholdet skal granskes. Anmeldelser virker forebyggende på sikt: Politiet får registrert hendelsen, du bidrar til å synliggjøre problemet, og politiet kan sette inn flere ressurser for å stoppe antisemittismen. Når du anmelder, ber du om at forholdet registreres som hatkriminalitet/antisemittisme.