Hva er hatkriminalitet?

Hatkriminalitet er handlinger motivert av hat og fordommer mot en person eller en gruppe på grunnlag av etnisitet, religion eller annen gruppetilhørighet. Hatkriminalitet omfatter bl.a. fysisk vold, trusler, skadeverk, ærekrenkelse og diskriminering. Hatkriminalitet bør politianmeldes.

I Norge er det vern mot rasisme og antisemittisme i straffeloven og diskrimineringsloven. Antisemittisme regnes som hatkriminalitet. Antisemittiske hendelser og trusler skal følgelig anmeldes til politiet.