Hva er antisemittiske handlinger og ytringer?

Antisemittiske handlinger og ytringer omfatter fysisk trakassering, verbal trakassering, psykisk trakassering og diskriminering av personer fordi de er jøder. Trakasseringen og diskrimineringen kan ramme både religiøse og ikke-religiøse jøder. Antisemittisme finnes i mange miljøer: der de fleste er etnisk norske, der det bor mange innvandrere og der man tror at det ikke er jøder til stede. DMT krever nulltoleranse for ordet «jøde» brukt som skjellsord.

Her er noen eksempler på antisemittisme:

Under oppvarmingen roper treneren til fotballaget: «Kom igjen gutter. Nå er det om å gjøre og løpe fortest. Sistemann er en jøde.» Treneren visste ikke det var en jødisk gutt på laget.

Fremmede personer som vet at du har jødisk bakgrunn sier: «Du er jøde, du burde blitt brent i Auschwitz. Hitler gjorde en dårlig jobb, han burde ha kverka dere alle for lengst og for godt.»

Antisemittisme øker når det er uro mellom Israel og de palestinske områdene. Jøder i Norge blir til tider holdt ansvarlig for hendelser i Midtøsten. Noen lærere stiller også spørsmål til jødiske elever som det er umulig å gi et fornuftig svar på. Dette oppleves som ubehagelig og kan føre til trakassering fra medelever:

«Hva mener du med at jøder dreper palestinske barn?» «Morder.» «Nå skal vi knuse landet ditt.» «Vi vil ikke være venner med en sånn som deg.»