Hvorfor anmelde til politiet?

For å bekjempe antisemittisme er det nødvendig å få oversikt over omfanget av problemet. Dersom mange som blir utsatt for antisemittisme anmelder og rapporterer forholdet, vil vi få bedre oversikt over hvem som begår antijødiske handlinger og i hvilke sammenhenger dette skjer. For at politiet skal kunne gjøre noe med antisemittisme, må det kartlegges. Selv om ikke alle anmeldelser fører til domfellelse, vil de bidra til å gi et mer realistisk bilde av omfanget av denne type overgrep.

Hvis du blir utsatt for antisemittisme, må du selv melde fra til politiet. Dersom du er mindreårig, må imidlertid dine foresatte anmelde forholdet. Vi har forståelse for at ikke alle ønsker eller orker å anmelde trakasseringen. Vi kan imidlertid hjelpe deg med en politianmeldelse. Vitner til en antisemttisk hendelse kan på selvstendig grunnlag anmelde forholdet.