Meld fra om antisemittiske handlinger og ytringer

Antisemittiske handlinger og ytringer omfatter fysisk trakassering, verbal trakassering, psykisk trakassering og diskriminering av personer fordi de er jøder. Dersom du har opplevd slik trakassering, oppfordrer vi deg til både å rapportere til oss – bruk skjemaet nedenfor - og til å anmelde forholdet til politiet.

Hvis du er i tvil om du har blitt utsatt for antisemittisme, oppfordrer vi deg likevel til å rapportere til oss. Vi vil uansett kunne gi deg råd om hvordan du kan håndtere situasjonen. Hendelser du rapporterer eller anmelder bør ikke være mer enn ett år gamle. Navn på personer som har utført antisemittiske handlinger eller trakasseringer vil ikke bli oppbevart i databasen

Du kan rapportere anonymt, men hvis du rapporterer under fullt navn, vil vi kunne kontakte deg. Det er spesielt viktig ved alvorlige overgrep. Navnet ditt vil ikke bli offentliggjort. Opplysningene samles i en database som bare noen få personer med taushetsplikt har tilgang til.

 

Antisemittisme
 1. En hendelse jeg selv har opplevd
  En hendelse som noen andre har opplevd
 2. Mann
  Kvinne
 3. Ja
  Nei
 4. Ja
  Nei
 5. Hvis du svarer nei, men senere ønsker at vi skal kontakte deg, ber vi om at du sender inn et nytt skjema.