Kosherlisten

Kosherlisten

Å holde kosher når man bor i Norge kan være en utfordring. Vi anser det som svært viktig å kunne følge kosherreglene fullt ut også her tillands, og har derfor utarbeidet denne listen over kosherprodukter som er tilgjengelige i den alminnelige dagligvarehandelen.

Vi håper den vil være en hjelp og veiledning på handleturen og på kjøkkenet.

Mat som inngår i følgende liste er sjekket, men er ikke under konstant rabbinsk oppsyn. Listen er basert på den rabbinske avgjørelse å benytte mysepulver, og visse ikke-koshere tilsettningsstoffer. Disse tilsetningsstoffene er tillatt, i følge den nevnte rabbinske avgjørelse, hvis de utgjør mindre enn 1/60 av produktet og ikke er merkbare i det ferdige produktet.

Disse produkter er godkjent som kosher på bakgrunn av informasjon som man har fått fra produsenten. Selv om en hver anstrengelse er gjort for å sikre at den informasjon som er gitt, er pålitelig, er vi likevel avhengig av at selskapet har gitt oss nøyaktig informasjon. Det er derfor å foretrekke at man kjøper produkter som har et kosher-stempel når dette er mulig.

Produkter som angir å ha et kosher-stempel er bare kosher når de har dette stempelet.
Innholdet i kosherinformasjon-listen kan forandres uten forvarsel etter forandringer i produseringsmåter hos de firmaer som står oppført. Det vil derfor lønne seg å sjekke listen på nytt en gang i blant.

 

Last ned filKosherliste 2018(6 4 5 1kb)