Henvendelser til DMT Oslo

Henvendelser til DMT Oslo

Administrasjonen DMT

For generelle henvendelser til DMT kontakt administrasjonen på 

adm@dmt.oslo.no


Jødiske veivisere til skolebesøk

Ved forespørsel om besøk av våre unge jødiske veivisere, vennligst kontakt jodiskeveivisere@dmt.oslo.no


Omvisning i synagogen

For skolebesøk /synagogeomvisninger vennligst ta kontakt på telefon

+47 404 99 546

Omvisning er gratis.

Henvendelser til DMT Oslo