Jødisk kvinneforening og WIZO

Jødisk kvinneforening og WIZO

MOSAISK KVINNEFORENING OG WIZO I OSLO
Jødiske kvinner i Oslo organiserte seg i 1913 for å hjelpe fattige medsøstre her i landet og i de landene de hadde flyktet fra. Foreningen het Mosaisk Kvinneforening og drev et betydelig og høyst nødvendig sosialt arbeid med barnehjem, feriekoloni for mødre med mange barn og innsamlinger til bl. a. sultrammede i Polen. En gruppe på fire kvinner hadde som oppgave å besøke familier her i byen for å finne ut hvor nøden var størst, for deretter å sende anonyme bidrag til husholdningen.

Ingen visste hvem som var med i denne "nødkomitéen", men alle bidro med det de hadde. Neste gang kunne det være de selv som trengte hjelp. Da som i dag var det kakelotterier, loppemarkeder og basarer som gav inntektene til sosialfondet. I 1919 var det 7500 kroner i fondet.

WOMEN'S INTERNATIONAL ZIONIST ORGANISATION (WIZO) - KVINNERS INTERNASJONALE SIONISTISKE ORGANISASJON
I 1931 startet de samme kvinnene en norsk føderasjon av WIZO etter et besøk av en kvinne fra Palestina. Hun beskrev den vanskelige situasjonen for kvinnene og barna. Siden 1920 har organisasjonen bredt seg over hele verden. Etter 2. verdenskrig gjorde WIZO alt for å redde, pleie og utdanne de gjenlevende av det jødiske folket. I immigrasjonsleirer og herberger i Palestina, men også på andra steder gjorde Wizo et enestående arbeide.

Jødisk kvinneforening og WIZOEtter at staten Israel var et faktum i 1948, forble WIZOs oppgave og idé den samme, men for å møte de nye utfordringene for det israeliske samfunnet, ble aktivitetene utvidet og inneholdet tilpasset til nye behov. Masseimmigrasjonsbølger, krig og lignende stilte nye krav til WIZO. Organisasjonen måtte hele tiden tilpasse seg til forandringer i tiden. Organisasjonen har som mål å styrke jødiske samfunn uansett hvor i verden de finnes, støtte opp om jødiske tradisjoner og verdier i familien.

På initiativ fra Rebecca Sieff, WIZOs grunnlegger og første president, ble en gruppe kvinner samlet, for å danne en organisasjon basert på følgende tre grunnelementer:

 1. Den skulle være en ikke-politisk organisasjon med sionistiske kvinner, som skulle tjene kvinner og barns forskjellige behov, ved å tilby dem livsviktige tjenester, utdanne dem til godt borgerskap og et produktivt liv og øke kvinners status.
 2. Den skulle være verdensomspennende, med jødiske kvinner overalt arbeidende sammen, på frivillig basis, for velferden for den jødiske befolkningen i Erets Israel, samt deres egne lokale samfunn.
 3. Den skulle være en sionistisk bevegelse, for å styrke båndet mellom jødene i verden og landet Israel, støtte jødisk og sionistisk utdannelse i alle jødiske samfunn og oppfordre til Alija. Derfor den selvbeskrivende tittelen: Women's International Zionist Organisation - Kvinners Internasjonale Sionistiske Organisasjon.

 

Jødisk kvinneforening og WIZOI dag har WIZO 50 føderasjoner og over en kvart million medlemmer. World WIZO President Michal Modai understreker at WIZO, på verdensbasis, har blitt en betydlig faktor i den sionistiske bevegelsen og jødene i verden som en helhet, akkurat som grunnleggerne beskrev: "WIZO er aktiv i de fleste jødiske samfunn over hele verden", sier hun, "og den spiller en betydlig rolle, gjennom opplysning om sionisme og jødedom, ved å hjelpe til å beholde jødisk identitet og forebygge assimilering. I tillegg til dette har WIZO i de site ti årene, også vært aktiv i opplivingen av de engang blomstrende føderasjonene i Øst- og Sentral-Europa." WIZO er en NGO (Non-Governmental Organisation) og har representasjonsstaus i FN og i EU.

WIZOs arbeid i Israel har også ekspandert, som Helena Glaser, Styreleder for World WIZO Executive, sier: "Vår hovedoppgave er fremdeles å hjelpe befolkningen her. Jødisk kvinneforening og WIZOMen nå, i tillegg til grunnleggende praktisk hjelp, har WIZO fått et bredere aktivitetsspekter, fra utdannelse, opplysning og barnepass til velferd for familie og samfunn og tjenester for de eldre. I tillegg har WIZO alltid stått i bresjen for kvinnerettighetsbevegelsen i Israel, og var blant de første til å sette opp ly for mishandlete kvinner og var de første til å ta enslige foreldre under dens vinger. Kort sagt følger WIZO fremdeles grunnleggernes mål om å hjelpe befolkningen, men tilpasser seg konstant til forandrende behov."

WIZOs verdenspresident Michal Modai har i år, på vegne av organisasjonen, mottatt prisen "The President's Volutnarism Award". Prisen ble utdelt av Israels president Ezer Weizmann.

Mosaisk Kvinneforening og WIZO i Oslo og Trondheim har 240 medlemmer, to Avivgrupper (unge kvinner i WIZO), 3 Rosh Chodeshgrupper og arrangerer sammen med Maccabi bridgekurs. 300 faddere støtter et daghjem i Ashdod og en ungdomsklubb i Achuzam. WIZO Norge er medlem i Felleskommiteen for Israel og i Fokus.

 

WIZOS STØTTEPROSJEKTER

 • Daghjem
 • Førskoler
 • Familiesenter
 • Internatskoler
 • Fritidshjem
 • Pedagogisk senter
 • Terapisenter for barn
 • Sommerleire for barn fra fattige hjem
 • Ungdomsklubber
 • Familierådgivning og rådgivning i kvinnespørsmål
 • Kvinneklubber, informasjonssenter, rådgivningsbyråer med aktiviteter innen kultur, utdanning og sosiale aktiviteter
 • Krisesenter og telefonlinjer for kvinner og barn
 • Senter og telefonlinjer for voldtektsofre (israelske og arabiske)
 • Yrkesveiledning og utdanning for kvinner
 • Sommerleir for kvinner med store familier
 • Mottak og integrering av innvandrere og arbeid for å motvirke emigrasjon
 • Bibliotek med bøker på ni språk
 • "Beit Heuss" hvilehjem og rehabiliteringssenter med daglige seminarer for alenemødre, unge nygifte par, nye innvandrere, mødre med store familier, narkomane osv.
 • Eldreomsorg med klubber og dagsentre