Jødisk Bo- og Seniorsenter (JBSS)

Jødisk Bo- og Seniorsenter (JBSS) er et kombinert
sykehjem og aldershjem. Det er det eneste bo-tilbudet til eldre jøder i Norge i
dag.  

JBSS har mottatt et diplom fra Oslo kommune ved eldrebyråd Aud Kvalbein
der  ”Jødisk Bo – og seniorsenter gratuleres som et av de beste
sykehjemmene i beboer- og pårørendeundersøkelsen 2014".

I 2015 mottok JBSS en pris fra Mat- og landbruksdepartementet, der vi
gjennom matkonkurransen "Gylne Måltidsøyeblikk" ble kåret til å ha
den beste sykehjemsmaten i Oslo.

Vi har 16 aldershjemsplasser og 6 sykehjemsplasser. Søknad går gjennom
bestillerkontoret i din bydel.

Kontakt oss gjerne ved spørsmål eller for hjelp med søknadsprosessen!

Telefon 22 59 50 80

E-post kontor@jodisk.no

Postadresse: Postboks 2668, St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Besøksadresse: Bergstien 17, 0172 OSLO

Se også:  https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/eldreomsorg/sykehjem-og-dagsenter/alle-sykehjem/jodisk-bo-og-seniorsenter/