Hjelp Jødene Hjem

Hjelp Jødene Hjem

Formålet med aksjonskomiteen Hjelp Jødene Hjem er å kanalisere støtte fra nordmenn som vil hjelpe jøder fra det tidligere Sovjet og andre utsatte områder med å reise til Israel, lette overganger til et nytt liv og tilpasning til et nytt hjemland. HJH har også til oppgave å informere om antisemittismen og dens følger.

Litt om historikken

Hjelp Jødene Hjem aksjonen startet som reaksjon på den store jødiske immigrasjonen til Israel i begynnelsen av 1990 årene. I mange år hadde sovjetjødene kjempet for sin rett til å vende hjem til sitt fedreland Israel. Denne kampen ble støttet av jødiske og kristne organisasjoner og enkeltindivider over hele den vestlige verden i samarbeid med Israel.
Kampen konsentrerte seg om utreise, og Sovjet Unionen insisterte på at utreise fra landet ikke var tillatt. Jødene opplevde landet som et fengsel. Ikke var de ønsket som fullverdige medborgere og ikke fikke de lov til å forlate landet. De befant seg i en Kafkalignende situasjon. I begynnelsen av 90 årene, da Gorbatsjov opprettet den såkalte "Glasnost", ble han etterhvert presset til en åpnere utreisepolitikk. For å overbevise verden om at han mente alvor, gikk han til slutt med på å tillate en viss emigrasjon av jøder. Da dørene endelig ble åpnet bestemte tusener av jøder seg for å reise ut. Noen dro til USA, mange dro til Israel. Det var da behovet for hjelp til Israel til å ta i mot denne enorme mengden av immigranter meldte seg.

Komiteen for jødene i Sovjet hadde i mange år vært kilde til informasjon om situasjonen for Jødene i Sovjet. Det forelå allerede informasjon om de mange prosjektene som ble etablert i Israel for å ta i mot immigrantene.
Den 04.04.1990 ble et samarbeidsaksjon etablert. Et unikt samarbeid mellom 8 kristne og jødiske organisasjoner. med et mål for øyet;å hjelpe jødene hjem til Israel. Israels misjonen stilte et kontor til disposisjon i Colletsgate, og arbeidet med å samle inn penger startet umiddelbart med stor suksess. Velviljen blant nordmenn var- og er enorm, spesielt blant de kristne. For å finne frem til de riktige prosjektene i Israel ble Rabbiner Michael Melchior "engasjert".

I dag er 13 organisasjoner tilknyttet HJH;
De Frie Evangeliske Forsamlinger, Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Den Norske Israelsmisjon, Det Mosaiske Trossamfunn, Det Norske Baptistsamfunn, Det Norske Misjonsforbund, Fellesinnsamlingen for Israel/ Magbit, Komiteen for jøder i Ex-Sovjet, Med Israel Fro Fred, Metodistkirken i Norge, Norge-Israel , forenigene, Ordet og Israel, Pinsevennenes Ytre Misjon.

De som støtter aksjonskomiteen har ulike oppfatninger om hvordan de politiske vanskeligheter i Israel bør løses. Likevel har det ikke vært til hinder for et samlet løft som er oppsikts-vekkende. Komiteen holder fast på en partipolitisk og religiøs nøytral linje.

Det som startet for 10 år siden som en ad hoc komite, innstilt på å hjelpe der og da, er blitt til en hjelpeaksjon som i år feirer sin 10 års jubileum. Takket være trofaste givere rundt om i hele landet, som ser at hjelpen trenges, kan HJH fortsatt støtte prosjekter som er startet av ivrige israelere som skjønte at de nye immigrantene måtte få hjelp utenfor statsapparatet.

Litt om prosjektene

Pr. i dag støtter HJH i alt 19 prosjekter. Pengene er øremerket for jødiske immigranter som trenger hjelp.

Yad Sara, er Israels største frivillig organisasjon med 6000 aktive medarbeidere fordelt på 80 lokalkontorer. Den er finansiert gjennom gaver. Hjelper årlig 250 000 mennesker med ulike typer hjelpemidler og medisinsk utstyr. Driver landsomfattende alarmsentral, hjemmehjelptjeneste, tannklinikk, rehabilitering, TT-tjeneste. Yad Sara sparer det offentlige for 1,7 milliarder kroner i året. HJH støtter spesielt avdelingen i Jerusalem der eldre immigranter monterer, reparerer og utvikler rullestoler, trygghetsalarmer, og annet utstyr. Denne avdelingen har navnet "NORWAY CENTER in rememberance of Henrik Wergeland".

Machanaimstartet som undergrunnsvirksomhet i Moskva av jødiske vitenskapsmenn. som studerte og underviste jødisk tro og kultur. Fra 1987 ble det etablert også i Jerusalem. Machanaim betyr 2 leirer. Moskva og Jerusalem. Machanaim har et omfattende forlagsvirksomhet, og driver undervisning i Thora og jødisk kultur. Undervisningen foregår både på formiddagen og om kvelden og mange hundre elever, unge som eldre russiske immigranter som mangler kunnskap om sin kultur og bakgrunn, følger undervisningen.

Keren Klitaer en kvinngruppe som driver et utstrakt arbeid med fadderskap for innvandrere. En velkomstkurv med husholdningsartikler til de nyankomne, fritidsklubber for unge, foreldrekurs, støtte til medisinsk behandling, støtte til enslige mødre på jobbsøkerprogra er blant de mange oppgaver de har påtatt seg.. Deres hotel Diplomat i Jerusalem fungerer som et hjem for 600 gamle og syke immigranter som ikke kan klare seg selv. Alt arbeid drives på frivillig basis.

Ulpan Akivaer en språkskole i Netanja som ble etablert og ledet av den legendariske Shulamit Kaznelson. Denne skolen har i alle år fungert som en brobygger mellom jøder og arabere, israelere og nyankomne immigranter. Skolen underviser ikke kun i språk, men legger også stor vekt på jødisk tro og kultur. Skolen har flere lærere som kom til Israel som russiske immigranter, og som nå selv underviser de nyankomne i hebraisk.

Zipporas hus / Eli Wiesels stiftelsen i Ashkelongir ekstra opplæring til etiopiske barn og deres foresatte som opplever store problemer ved å tilpasse seg det moderne samfunnet i Israel. Zipporas hus har åpnet et nytt sener i Qiriat Malachim.

"Em le Em", Mor til Mor, er en stiftelse ledet av den kjente ex- refusniken Ida Nudel. En hjelp til ungdom som driver gatelangs og som ikke har fritidsaktiviteter. Ida Nudel skaffer dem fritidsklubber og organiserer deres fritid, arrangerer ferieturer og redder mange ungdommer fra en kriminell fremtid.

Musikkskolen i Ramat Gangir talentfulle immigrant-ungdommer musikkundervisning på høyt nivå. Lærerne på skolen er selv russiske immigranter som ikke ville kunne gitt undervisningen uten hjelp fra HJH.

Public Center in Beer Shevaer et forskningssenteret i blir ledet av Professor Branover og gir nyankomne vitenskapsfolk anledning til å forske i økologi, klima og miljø. Sentret vurderer nye patenter og oppretter ny produktutvikling innenfor israelsk næringsliv.

Jewish Agencyer en stor jødisk organisasjon som hjelper jøder over hele verden til å komme til Israel. HJH støtter 2 programmer som Jewish Agency driver i Aserbajdsjan og i Georgia. Arbeidet består av i å informere jødene om Israel, hjelpe med hebraiskundervisning og forberede utreise til Israel både på kort og på lang sikt. Jødene i det tidligere Sovjet blir utsatt for antisemittisme og sjikane, og det er viktig å oppmuntre dem til å reise hjem til Israel.

Mouvement without Frontiers, (MWF)er en jødisk komite i Moskva som sammen med Den Norske Komiteen for jøder i ex-Sovjet arbeider for refusnikene som blir nektet utreise fra Russland. Denne komiteen blir økonomisk støttet både fra norsk UD og fra HJH. På deres kontor får jøder bl. annet hjelp til å fylle ut dokumenter og å protestere på utreisenekting. Det er fremdeles slik at alle russere må søke om pass, og arbeidsgiver sammen med FSB,(det tidligere KGB), kan nekte utreise. MWF.sørger også for å registrere antisemittismen i Russland, og å informere om den.

Ulpan Xalomer en språkskole i St. Pettersburg som underviser i hebraisk språk og kultur. Den ble stiftet i 1990. og har siden starten undervist fler enn 12000 elever, og 10000 av dem bor i dag i Israel.

Disse prosjektene er blant flere andre som støttes av HJH. I tillegg kommerHadassaogShaarei Zedek, to meget anerkjente sykehus, og etjeminitisk kultursentersom tar vare på jødisk - jeministisk opprinnelse, kultur og historie.

 

Vi håper at vi kan fortsette å støtte alle disse uvurderlige prosjektene i tiden fremover med hjelp av alle trofaste og generøse givere som har stått ved HJHs siden i alle år.

 

 

HJH
Holbergs plass 4
0166 Oslo

Telefon: 22 36 21 70
Fax: 22 36 33 74