B'nei Akiva - jødisk ungdomsforening

B'nei Akiva - jødisk ungdomsforening

B'nei Akiva er en verdensomspennende, jødisk ungdomsorganisasjon. Rundt om i verden samles jødiske barn og ungdom mellom 7 og 18 år til ukentlige aktiviteter, reiser m.m. BA Oslo møter hver søndag.

B'nei Akiva er verdens største religiøse, sionistiske ungdomsorganisasjon. Den er aktiv i hele verden med over 50.000 medlemmer. B'nei Akiva mener at jødisk ungdom, gjennom religiøs forpliktelse og dyrking av landet Israel, kan oppnå tilfredshet og selvstendighet i en tidsalder som er preget av forviklinger og ufred. Som en pionerende, sionistisk ungdomsbevegelse, tror B'nei Akiva at det er en viktig mitzva (plikt) i jødedommen å komme tilbake til Erets Israel - landet Israel. For oss er det klart at fremtiden til det jødiske folk er knyttet til staten Israel. B'nei Akiva føler at jødisk ungdom i diasporaen (utenfor Israel) må bli opplyst til å skjønne at den jødiske staten trenger dem, og at de trenger den jødiske staten.

B'nei Akiva organiserer lokale shabbatot, sommerleire, lederskaps-seminarer, og aktiviteter på seks kontinenter. Selvfølgelig er B'nei Akivas midtpunkt plassert i Israel, hvor organisasjonen er svært aktiv og hvor mange medlemmer er med i aktiviteter før de gjør Alija (flytter til Israel).

I Oslo har B'nei Akiva tilpasset sitt mål for å møte den lokale målgruppens behov og ønsker. Størst vekt legges på aktiviteter som på et stimulerende og uformelt vis introduserer deltagelse i jødedommen, sionisme og lederskap. Etter videregående skole oppmuntres medlemmene til å tilbringe et år i Israel på det som kalles Hachshara, et organisert utdannelses- og rundturs-program med mål å øke deres kunnskaper om og interesse i Israel, samt å utvikle deres lederskapsevner.

HVORDAN B'NEI AKIVA BEGYNTE

B'nei Akiva begynte som en liten organisasjon i Jerusalem i Israel i 1927. I løpet av få år, satt B'nei Akiva opp strukturer i mange diaspora-land, hvor de innførte disse samfunnene med ideologien "Tora Ve'Avoda". I de samfunnene hvor det var lite tradisjonell jødedom, spredte B'nei Akiva ordet om jødisk etikk og de sionistiske idealene. I årene som fulgte 2. verdenskrig og det grusomme Holocaust av vårt folk, så utrolig vekst i bevegelsen, da folk demonstrerte bak banneret "Tora Ve'Avoda" for å sikre dannelsen av en sionistisk stat. Et par år etter innså B'nei Akiva at det måtte settes opp en struktur for å utnytte denne veksten. Derfor ble mye unødvendig arbeid unngått og organisasjonen vokste til den suksessrike bevegelsen den er i dag.

JAD ACHIM - BEVEGELSENS HYMNE

Bevegelsens hymne er en av de symbolske funksjonene innenfor B'nei Akiva. Den var komponert av Rabbiner Moshe Zvi Nerya (tidligere kjent som Chaver Minkin). Han var involvert i å skrive reglene for B'nei Akiva og skrev hymnen under Chol Hamoed Sukkot 5692 (1932), ved et lederseminar i Kfar Saba. Hymnen spredte seg til å bli en av bevegelsens viktigste symboler - selv om ordene har blitt forandret litt, og det i begynnelsen av 1950-årene ble forandret på melodien (antakeligvis pga. dens likhet med "Bundistim" i Polen). Ingen kan forestille seg en av bevegelsens feiringer uten å synge denne hymnen.

EMBLEMET

B'nei Akivas emblem består av forskjellige objekter som har med ideologiens forskjellige aspekter å gjøre. Landbruksverktøyene og hvetestråene henviser til landbruksperspektivet i ideologien, og de to steintavlene i midten henviser til Tora-perspektivet. Disse to perspektivene, "Tora Ve'Avoda", er bundet sammen med et bånd der det står B'nei Akiva - som symboliserer at de to aspektene kan bare og må gå hånd-i-hånd. De to bokstavene på tavlene er "Taf" og "Ayin" som står for "Tora Ve'Avoda" - Tora og arbeid (enten landet Israel eller Israels G-d).

B'NEI AKIVA OG RABBINER AKIVA

Som navnet oversetter - Akivas barn, knytter B'nei Akivas idé seg direkte til historien om Rabbiner Akiva. Da han var 40 år, etter å ha vokst opp som sauegjeter, forandret han sin levemåte og besluttet seg for å finne grunnpilarene i den jødiske troen. Historien er fortalt hvordan det skjedde: En dag, da han passet flokken sin, la han merke til en stein som det dryppet vann på. Han trodde at dersom noe så mykt som vann kan trenge gjennom denne harde steinen å få den til å forvitre, så kunne Toraen trenge gjennom inn til ham - en gjeter som på dette tidspunktet var hard i sin livsstil. Derfor streber vi etter å være som Rabbiner Akiva på grunn av hans tre egenskaper:

  • Hans kjærlighet til Hashem (G-d), hans hengivelse til Toraen og hans død for Kiddush Hashem (i G-ds navn ettersom han ble drept av romerne).
  • Hans kjærlighet til Israel og hans kamp for selvstendighet.
  • Hans kjærlighet til arbeid og hans respekt for det, ved å minnes hans tidlige liv.

Link til Bnei Akivas hovedside:
http://www.bneiakivaoslo.wordpress.com/