B'nai Brith

B'nai Brith

B'nai Briths medlemmer er bestemte på å gjøre en forskjell, i dag og i morgen, i 56 land på seks kontinenter. For familien. For Samfunnet. For det Jødiske Folk. For deg.

For familien

Det er i familien at vi først lærer om kjærlighet og samfunnet. Likevel er det familien som ofte betaler prisen for vårt stressende samfunn. B'nai Brith hjelper når det trengs.

For titusener jødiske tenåringene, er B'nai Briths Ungdomsorganisasjon (BBYO) veien til deres jødiske arv. Om de planlegger et program i menigheten deres, besøke konsentrasjonsleire i Polen, be ved Klagemuren i Jerusalem eller lærer for å bli en effektiv jødisk leder på en BBYO-leir. Disse tenåringene skaper en sterk, positiv jødisk identitet som vil vare hele livet ut.
Når jødiske ungdommer forlater foreldrehjemmet til universitetet er de på det mest sårbare punktet i livet. Derfor er B'nai Brith Hillel så nødvendig. På over 400 universiteter, er Hillel den jødiske forbindelsen som studentene trenger så desperat.
Jødiske familier henvender seg også til B'nai Brith. B'nai Brith Senter for jødisk familieliv støtter programmer for å hjelpe foreldre å kommunisere bedre med deres barn og styrke båndet mellom generasjonene. B'nai Brith forsørger den raskest voksende jødiske gruppen i USA: De eldre. Som den største jødiske sponsoren av regjeringsstøttede aldersboliger i USA, tilbyr B'nai Brith mer enn bare en bolig, vi tilbyr et støttende samfunn.

For Samfunnet

Media minner oss hver dag om at verden ikke er et perfekt sted. B'nai Brith medlemmer er fast bestemt på å gjøre det bedre.

Jødiske familier har ikke råd til mat for pesach (påske). B'nai Briths frivillige rykker inn med måltider til helligdagene. En bombe ødelegger en offentlig bygning i Oklahoma City. B'nai Brith samler inn nesten $600.000 fra jøder og ikkejøder i USA for å hjelpe splintrende liv.
Nedskjæringer i rekreasjonsfond hindrer barn i byen i å spille fotball på løkka. B'nai Briths frivillige organiserer en fotballklinikk.
En orkan legger Sør-Florida i øde. B'nai Briths frivillige organiserer en lastebilkonvoi for å tilføre ofrene alt fra ferskt vann til mat til bleier.
I menigheter, store og små, tilbyr B'nai Brith et aktivt og effektivt frivillig korps. Fra "Operasjon Brorskap" - som overtar plassen til ikke-jødiske ansatte i krisetjenester på julaften og 1. juledag - til å distribuere tusenvis av kopier av "Play it Safe", en håndbok for å holde barn trygt fra kidnapping og narkotikamisbruk, B'nai Brith møter behovene i samfunnet.

For det Jødiske Folk

Vi lever i en tid av frihet uten presedens, likevel kan man ikke ta retten til å leve som jøde for gitt. B'nai Brith arbeider i lokale menigheter, nasjonale hovedsteder og internasjonale forum for å sikre og beskytte den rettigheten.

B'nai Brith er et nettverk av medlemmer i 55 nasjoner rundt om i verden, som skaffer oss en evne uten sidestykke til å overvåke og forme begivenheter. Vårt verdensomspennende omdømme åpner dørene fra Washington til Jerusalem til Moskva. Om det handler om bønn i offentlige skoler, kamp mot terrorisme, forsvare Staten Israel eller reise tiltale mot Nazistiske krigsforbrytere, uttaler B'nai Brith seg - og blir hørt.
B'nai Brith arbeidet utrettelig for jødenes frihet i ex-Sovjet, Etiopia, Syria og Yemen. B'nai Brith er den eneste jødiske organisasjonen som har beholdt en fulltids representasjon i de Forente Nasjoner og har spilt en betydelig rolle i kampen mot "Sionisme = Rasisme"- resolusjonen. B'nai Briths politiske aksjonsnettverks frivillige i hele USA mobiliserer raskt og effektivt ved bekymrede emner.
B'nai Briths verdensberømte Anti-Æreskrenkelses Liga setter standarden for kampen mot fordommer og forsvarer menneskerettigheter.
Og B'nai Brith støtter Israel, det jødisk folks hjerte. Som en del av jødisk liv i Landet Israel i 130 år, har B'nai Brith beholdt et sterkt nærvær i den jødiske staten gjennom vårt aktive israelske medlemskap, vår Noar LeNoar ungdomsbevegelse, vårt "Aktive Pensjonerte i Israel" -program og gjennom B'nai Brith World Center i Jerusalem, det primære båndet mellom Israel og B'nai Briths medlemmer over hele verden.

For deg

B'nai Briths medlemmer er av alle aldre, alle nivåer av religiøs overholdelse, menn og kvinner, gifte og single. De er mennesker som deg.

Det finnes plass for deg i B'nai Brith - om du er interessert i Israel eller å tjene samfunnet, om du søker politisk aktivitet eller en sosial gruppe, om du trenger en ungdomsgruppe for barna dine eller en omtenksom menighet for dine foreldre.
Som medlem i B'nai Brith kan du bli en del av en internasjonal organisasjon, en halv million sterk, som har møtt de forandrende behovene for det jødiske samfunnet i over 150 år. Som medlem i B'nai Brith vil du ha tilfredstillelsen av å vite at du skaper en bedre verden for din familie, din menighet og ditt folk - for i dag og for fremtidige generasjoner. For alt vi gjør.

Link til B'nai Brith: www.bnaibrith.org