Den første jødiske innvandringen

Den første jødiske innvandringen

De kom fra Europa, hvor de hadde vært forfulgt, foraktet, drept, brent, hardt beskattet, fordrevet fra sted til sted, uten rett til å eie jord, utestengt fra de fleste yrker, uten rettigheter...

De kom fra Europa, hvor de hadde vært forfulgt, foraktet, drept, brent, hardt beskattet, fordrevet fra sted til sted, uten rett til å eie jord, utestengt fra de fleste yrker, uten rettigheter...

Store forfølgelser og sterke begrensninger av jødenes rettigheter - oftest støttet av kirken og iverksatt av regjerende myndigheter - tvang jødene til å finne nye steder å slå seg ned. Ufriheten og de blodige forfølgelsene var størst i Øst-Europa og Russland.

 

1881begynte den svarteste forfølgelse av jødene - de blodige pogromene som startet med mordet på Aleksander 11. Dette fikk jødene skylden for.Jødene ble brukt som syndebukker for alle rådende misforhold. De styrende ledet misnøyen mot jødene. De lot massene plyndre, massakrere og drepe dem.
1881 - 19172,6 millioner jøder flyktet fra Russland
1918 - 1920

2000 pogromer - 60 000 jøder ble drept.

 

Når ?

Hvor kom de fra ?

Hvor mange ?

(Jøder i følge folketelling)
  
I
Norge
I Christiania/
Oslo
1851Fikk jødene lovmessig adgang til Norge.  
1852bosatte den første jøde, Abraham Vollman seg i Norge, han kom fra Lübeck med skip til Christiania, hvor han åpnet egen forretning.  
1852-1860kom få jøder - noen ble giftet inn i kristne familier - andre dro ut av landet igjen.  
1852-1880De første kom fra Mellom-Europa, Tyskland, Slesvig-Holstein og fra Sverige og Danmark, der det hadde bodd jøder i 100-200 år. De fleste bosatte seg i Christiania eller Trondheim. De danske/ tyske jødene fikk et sosialt forsprang foran jødene som kom senere.
25
14
1880-kom flere jøder - de fleste fra Øst-Europa, Russland, Polen og Litauen - ofte via Sverige og Danmark hvor de hadde oppholdt seg i kortere eller lengere tid. I Sverige fikk de ofte problemer med omførselshandel og dro derfor videre til Norge.Fra Vilna kom det en del jødiske tobakksarbeidere, hentet til landet av tobakksfabrikant Langaard. De fleste jødene bosatte seg i de jødiske sentra i Christiania eller Trondheim for å kunne leve jødisk religiøst og sosialt.  
1881-Fra Russland, Polen og Litauen flyktet store masser av jøder fra blodige jødeforfølgelser - pogromer - trangboddhet og nød.  
1890 
214
136
1892ble Det Mosaiske Trossamfund opprettet i Christiania med ca. 100 medlemmer.Fra Øst-Europa, hvor det var stadig flere pogromer.  
1900 
642
343
1905ble Det Mosaiske Trossamfund opprettet i Trond- heim med ca. 150 medlemmer.  
1910Ca. 300 jødiske innvandrere fra Øst-Europas 2000 pogromer.  
1920 
1457
852
1930 
1359
749
1940Ca. 400 flyktninger fra nazi-Europa
ca. 1800
 
1942-1945758 norske jøder drept av nazistene.  
1946ca. 600 overlevende fra utryddelsesleirene i Europa, hvorav mange forlot Norge.
559
290
1952Flere overlevende, helseskadde, fra utryddelses- leirene.  
1967Jødiske flyktninger fra Polen (og Russland) p.g.a. sterk anti- semittisme.
841
524
1992Norges befolkning blir ikke lenger registrert i følge sin religiøse tilhørighet. Det Mosaiske Trossamfund i Oslo har ca. 900 medlemmer.
 ca. 1400
 

Hvordan levde østjødene?

Jødene støttet hverandre sosialt og religiøst. Ved indre samhold klarte de å bevare sine tradisjoner, sin religion.

Mange kunne ikke lenger livberge seg i de overbefolkede områdene hvor de var stuet sammen i Øst-Europa. De dro ut av landet i tusentall, fra den kjente lille jødiske landsbyen - shtetlen - for å finne en bedre framtid for seg og sine barn. De fleste ville helst til «det gylne landet», Amerika.

Noen hadde ikke nok reisepenger til å komme helt over Atlanteren, og valgte å reise nordover i stedet. De kom til et land med en befolkning som så på dem som merkelige fremmede. Men det var ikke vold her, og det fantes en mulighet hvis man arbeidet hardt.