Norge åpnet portene for jødene først i 1851

Norge åpnet portene for jødene først i 1851

«Henrik Wergeland, den utrettelige kamper for menneskets og borgernes frihet og ret. Taknemmelige jøder udenfor Norriges grændser reiste ham dette minde» står det på monumentet som svenske og danske jøder fikk reist på dikterenss gravsted på Vår Frelsers gravlund i 1849.

Den første jødiske innvandringen

Den første jødiske innvandringen

De kom fra Europa, hvor de hadde vært forfulgt, foraktet, drept, brent, hardt beskattet, fordrevet fra sted til sted, uten rett til å eie jord, utestengt fra de fleste yrker, uten rettigheter...

Det Mosaiske Trossamfund - DMT - blir til i 1892

Det Mosaiske Trossamfund - DMT - blir til i 1892

I 1890 bodde det 136 jøder i Christiania, ifølge folketellingen. De ville fortsette å leve som jøder, i den jødiske tradisjonen, være tro mot sin jødiske arv og føre den videre til sine barn. Nathan Nachman Nathan, Det Mosaiske Trossamfunds første forstander, var blant de første jøder som bosatte seg i Norge og ble norsk statsborger.