Minnesmerket over nazismens jødiske ofre i Norge

Minnesmerket over nazismens jødiske ofre i Norge

Medlemmer av trossamfunnet samles hvert år ved støtten, til en minnestund, som avholdes den søndag som er nærmest deportasjonsdatoen ifølge jødisk tidsregning.

I 1948 ble et minnesmerke reist over de jøder som var deportert og drept av nazistene i tillintegjørelses-leirene eller skutt i Norge. Monumentet, som er tegnet av den danske billedhugger Harald Isenstein og reist på DMT's begravelsesplass på Helsfyr, er til minne om de jødiske ofrene fra det sydlige Norge. (1 Trondheim er et minnesmerke reist over de jødiske ofre fra den nordlige del av Norge.)

Ved innvielsen av minnestøtten var HKH Kronprins Olav til stede og flere representanter for norske myndigheter.

I 1953 ble en urne med aske fra Auschwitz satt ned som en del av monumentet.

Medlemmer av trossamfunnet samles hvert år ved støtten, til en minnestund, som avholdes den søndag som er nærmest deportasjonsdatoen ifølge jødisk tidsregning. Deportasjonen skjedde på Chanukka-festens første dag. Den inntreffer i november eller desember.