1949 - 1957: Jødisk sosialt liv blomstret på nytt

De som var igjen etter krigen hadde mistet familie og venner og søkte sammen for å finne trøst. Det var stor oppslutning om aktivitetene i jødisk Ungdomsforening, ikke minst om de meget populære revyene.

I årene fra 1949 til 1958 var rabbiner Zalman Aronzon knyttet til trossamfunnet som åndelig leder. Han ledet undervisningen av barna i religionsskolen, som hadde gjenopptatt virksomheten i 1945. Han innførte at også piker skulle ha en seremoni i forbindelse med avslutningen av undervisningen.


Det vokste opp en ny generasjon etter krigen. Det ble ikke alltid lett for foreldre som hadde overlevd utryddelsesleirene å fortelle sine barn om det.