Etter krigen - gjenreisning

De kom tilbake til sine raserte hjem og begynte å lete etter sine eiendeler. Nazistene hadde plyndret alt, og det aller meste var borte.

Minnesmerket over nazismens jødiske ofre i Norge

Minnesmerket over nazismens jødiske ofre i Norge

Medlemmer av trossamfunnet samles hvert år ved støtten, til en minnestund, som avholdes den søndag som er nærmest deportasjonsdatoen ifølge jødisk tidsregning.

1948: Israel

1948: Israel

14. mai 1948 ble staten Israel opprettet

1949 - 1957: Jødisk sosialt liv blomstret på nytt

De som var igjen etter krigen hadde mistet familie og venner og søkte sammen for å finne trøst. Det var stor oppslutning om aktivitetene i jødisk Ungdomsforening, ikke minst om de meget populære revyene.