1914-1942: Antisemittismen - jødehatet - i Norge

1914-1942: Antisemittismen - jødehatet - i Norge

Antisemittismen ble mer synlig under 1. verdenskrig og i mellomkrigsårene. Uviljen mot jødene hadde sammenheng med fremmedfrykt og redsel for spioner. Norske politimestre var iherdige i sine bestrebelser på å bli kvitt jødene.

1940-1945: Krigen

1940-1945: Krigen

Det mørkeste kapittel i de norske jøders historie var under den annen verdenskrig. Sammenliknet med den dramatiske og forferdelige tilintetgjørelsen av 6 millioner jøder, utført av det nazistiske regimet i Tyskland, er de norske jøders tragedie av lite format. Men til gjengjeld var utryddelsen av de norske jøder katastrofal.