Restitusjonssaken

Norges Offentlige Utredninger: NOU 1997: 22

Inndragning av jødisk eiendom i Norge under den 2. verdenskrigStortingsproposisjon nr. 82

Et historisk og maralsk oppgjør med behandlingen i Norge av den økonomiske likvidasjon av den jødiske minoritet under den 2. verdenskrig

 

Innst.S.nr.108 (1998-99)

Innstilling fra justiskomiteen om et historisk og moralsk oppgjør med behandlingen i Norge av den økonomiske likvidasjon av den jødiske minoritet under den 2. verdenskrig.