1960 - idag: Nytt samfunnshus, videre menighetsliv og moderne antisemittisme

1960 - idag: Nytt samfunnshus, videre menighetsliv og moderne antisemittisme

I den første tid ble store deler av huset leid ut til organisasjoner utenfor trossamfunnet, for å få dekket utgifter. Prioriteringen av bruken av samfunnshusets lokaler til menighetens egne formål, har i de seneste ti årene ført til en rik oppblomstring av aktiviteter.