1900-1917: Jødisk liv i Kristiania

1900-1917: Jødisk liv i Kristiania

«... store drøss av jødiske innflyttere fra Russland, som især driver handel, hovedsakelig tobaksforretninger, frukthandel og ti-øresbasarer, de fleste i strøket omkring Calmeyergaten og Hausmansgaten samt på Enerhaugen. Det er folk som skjønt de er fattige, dog er energiske og arbeidsomme. (...)»

1910-1920: Nye oppgaver - store løft

1910-1920: Nye oppgaver - store løft

«For mitt hus skal være et bedehus for alle folk.»

1900-1940: Jødisk kultur og hjelpevirksomhet - hånd i hånd

1900-1940: Jødisk kultur og hjelpevirksomhet - hånd i hånd

En kvinneforening, en ungdomsforening og hjelpeforeninger hjalp aktivt de nødlidende trosfeller. De sosiale problemene i det jødiske samfunnet måtte løses av dem som hadde fått et forsprang.