Jøder i Norge

Jøder i Norge

Jødiske nordmenn er i all hovedsak en godt integrert del av det norske samfunnet. Her finner du informasjon om historien og utviklingen av det jødiske samfunnet i Oslo og i Norge, samt om menigheten Det Mosaiske Trossamfund.

Blant jøder finner du en stor variasjon av mennesker. Noen norske jøder har forfedre som innvandret til Christiania på midten av 1800-tallet og som i generasjoner har holdt Norge som sitt fedreland. Andre har kommet til i det siste. Demografisk, sosialt, økonomisk, yrkesmessig og innen de fleste andre parametere man kan trekke frem er variasjonen stor blant jøder i Norge. Nivået på religiøs praksis er også meget stor - fra de som aldri gjør noe ut av sin religion til de som lar den ta en helt sentral del av dagens rutiner. Begge deler fungerer fint i forhold til å ta aktiv del i det norske samfunnet. Uten at vi har konkret statistikk å vise til, er det rimelig å anta at man finner stor variasjon i politisk syn også.

For jøder flest i verden er det viktig å ta aktiv del i de ulike nasjoner man tilhører. Det er tradisjon for at man i synagogen på hver sabbat leser en egen bønn for nasjonens overhode og dennes familie på det lokale språket. Dette vokser man opp med som en viktig del av gudstjenesten - man skal være tro og lojal mot sitt land. I vår synagoge i Oslo leses en egen bønn for Hans Majestet Kong Harald V og hans familie hver sabbat på norsk. Dette i motsetning til øvrige bønner som leses på hebraisk.

Hvis du vil finne ut mer om jødedom, jøder både i Norge og utlandet finnes det utallige litterære kilder. Det kan videre anbefales å besøke Jødisk Museum i Oslo (JMO) som har lokaler og utstilling i Calmeyers gate 15, samt Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) i Villa Grande på Bygdøy.