Torah

Torah

Ordet "torah" blir brukt i to sammenhenger. Torah, som de fleste kjenner ordet, er de fem mosebøkene som er skrevet ned i en rull, nemlig torahrullen. Men ordet torah henviser også til hele den jødiske bibelen (det ikke-jøder kjenner som Det Gamle Testamentet, og jøder som den skriftlige torah).

Den Skriftlige Torah

For jøder finnes det ingen "gamle testament". Bøkene som de kristne kaller Det Nye Testamentet har ingen plass i jødedommen.

Torah ruller

De bokrullene som brukes i gudstjenesten er skrevet på pergament-ruller. De er alltid håndskrevne, med hebraisk kalligrafi med "kroner" på toppen av mange av bokstavene.

Man bør unngå å ta på skriften i torah rullen; noen mener det er fordi skriften er hellig, mens andre sier at svetten på fingrene våre inneholder syrer som kan skade pergamentet. Derfor, følger man med i teksten med en peker, som kalles en Yad. Yad betyr hånd på hebraisk, og som regel er tuppen av pekeren formet som en hånd med utstrakt pekefinger.

Torah rullene oppbevares i et fløyelsdekke og har ofte påsatt sølvkrone og en «brystplate» av sølv. Rullene oppbevares i et skap foran i synagogen.

Teksten i torah rullene er skrevet uten vokaler og uten henvisninger til melodier, så det å lese fra en torah rull krever som regel mye øving og forberedelse og kan ikke gjøres av hvem som helst.

Talmud

Itillegg til den skriftlige torah, har vi en "muntlig" torah; en tradisjon som forsøker å forklare hva skriftene betyr og hvordan å tolke dem og utføre lovene. En mening er at Gud lærte den muntlige toraen til Moses, som igjen lærte den bort til andre og slik er den blitt ført videre frem til i dag. Denne tradisjonen ble bevart i muntlig form frem til det 2. århundre, da den ble skrevet ned og kalt Mishna.

Iløpet av de neste par århundrene ble flere kommentarer som omhandlet Mishnaen skrevet ned i Jerusalem og i Babylon. Disse kommentarene er kjent som Gemara. Gemara og Mishna sammen kalles for Talmud. Denne ble fullført i det 5. århundre.

Mishnaen (den nedskrevne muntlige torah) er delt inn i seks deler.
Disse delene er:
Zeraim, som handler om regler i jordbruket
Mo'ed, som har å gjøre med regler i forbindelse med Shabbat og helligdager
Nashim, som omhandler giftemål, skilsmisse og kontrakter
Nezikin, som er om lover ved skade og andre finansielle lover
Kodashim, som omhandler ofringer og tempelet
Toharot, som handler om renslighet.

Andre skrifter innenfor jødedommen er Midrash, som er fortellinger som omhandler hendelser i bibelen for å lære oss tankene bak lover og de morale ideene.

Kabbala er den tradisjonen som omhandler mystikk. Tradisjonelt, fraråder rabbinere læring av slikt materiale, fordi dette vil nesten med sikkerhet føre til misforståelser og feiltolkninger dersom man ikke har nok innsyn og kunnskap om de grunnleggende skriftene og lovene først.