A

Adar
Den Jødiske måneden som tilsvarer februar/mars
Afikoman
Del av den midterste matzaen, som tradisjonelt gjemmes bort under Pesach måltidet slik at barna/voksne skal finne den, og som skal spises ved slutten av seder måltidet
Al Ha Nissim
En takkebønn for mirakler, som legges til ved gudstjenester og bordbønn etter maten på Chanukka og Pesach
Aleinu Leshabeach
"Det er vår plikt å velsigne...", en bønn om tro og takknemlighet som sies ved slutten av gudstjenester
Am Yisrael
Det Israelske folket
Amah
Måleenhet. Ca. 56 cm.
Amidah
boks. "står (å stå)". Shmoneh Esreh bønnen, som sies mens en står
Anenu
"Svar oss", en del som legges til bønnene på fastedager
Arava
Kvister fra piltre- en av de fire sorter som brukes på sukkot
Aron Ha'Kodesh
Skapet i synagogen der tora rullene oppbevares.
Ashkenazi
Jøder med øst europeisk opprinnelse
Av
Den jødiske måneden som tilsvarer juli/august
Avinu
"Vår Far"
Avinu Melkeinu
"Vår Far, vår Konge", en bønn som sies i de ti bot dagene før Jom Kippur og på fastedager

B

Beit Din
En Rabbinsk domstol
Beit Ha'Mikdash
Tempelet som stod i Jerusalem
Beracha
Hebraisk for bønn (en bønn)
Bikkurim
(Ofringen) av de første fruktene
  

C

Chametz

Usyret, fellesbetegnelse for all mat som er forbudt på Pesach

Chazal
Hebraisk forkortelse for "våre lærde, velsignede være dem"
Cheshvan
Den jødiske måneden som tilsvarer oktober/november
Chessed
velgjerning
Chol ha'Moed
"Mellom-dagene" i Pesach og Sukkot (dagene i mellom de to første og to siste)
Chumash
De fem mosebøkene

E

Elul
Den jødiske måneden som tilsvarer august/ september
Eretz Yisrael
Landet Israel
Erev Shabbat
Kvelden før shabbat - fredag kveld
Etrog
Sitrus frukten som bruke på sukkot