Bar Mitzva og Bat Mitzva

Bar Mitzva og Bat Mitzva

Direkte oversatt, betyr Bar Mitzva "sønn av loven ". Bar betyr sønn på arameisk, som en gang var språket jødene snakket, mens Bat betyr datter både på dagens hebraisk og på arameisk. Mitzva er det hebraiske ordet for bud.

Selvom barn, etter jødisk lov, ikke er forpliktet til å følge budene/lovene, oppfordres de til å gjøre det så mye som mulig, for å forberede dem på de pliktene de vil komme til å ha som voksne. Når gutter fyller 13 og jenter 12, blir de forpliktet til å overholde lovene. Selve Bar Mitzva seremonien markerer starten på denne forpliktelsen, og også det at guttene nå er gamle nok til å telles med i en minjan - det minste antall menn som må være til stede for å utføre en fullstendig gudstjeneste.

Et jødisk barn blir automatisk Bar/Bat Mitzva når det fyller 13/12, uten at noen seremoni kreves, men det er vanlig å markere denne dagen på en spesiell måte.

Når guttene har sin Bar Mitzva, får de sin første aliyah - de blir kalt opp til å overvære lesningen av et tora-avsnitt for første gang. Gutten blir kalt opp til toraen og sier en velsignelse over det avsnittet som skal leses. I dag leser ofte gutten selv fra toraen og/eller profetavsnittet etter at toralesningen er avsluttet (Haftara).

Når jentene blir Bat Mitzva, går det litt annerledes for seg. I ortodokse synagoger tar ikke jentene del når det gjelder å lede gudstjenesten, og derfor kalles de heller ikke opp til toraen. Her i Norge, feires Bat Mitzvaen ved at jenta, etter at gudstjenesten er ferdig, leser opp et stykke hun har forberedt, som omhandler ukens tora-avsnitt. I reforme menigheter gjør jentene det samme som guttene. I senere tider er det også blitt mer vanlig at Bar/Bat Mitzvaen etterfølges av en større fest til ære for gutten eller jenta som har nådd denne viktige alderen.

Bar/Bat Mitzva handler ikke om overgangen fra å være barn til å bli voksen, klar til å gifte seg, dra ut i verden og å tjene opp sin egen rikdom. I Pirkei Avot - jødiske ordspråk, foreslås følgende: "13 år er den riktige alderen for å overholde lovene, 18 er en riktig alder for giftemål og 20 er den riktige alder for å gå ut og leve et uavhengig liv. "

Bar Mitzva og Bat Mitzva