Shechita - Kosher slakting

Kosher pattedyr og fugler må slaktes med en spesiell prosedyre, på hebraiskshechita, for å være kosher (utt: kåsher).

Før et kosher dyr slaktes må dyret sjekkes nøyet for ytre skader og dødelige sykdommer. Andre Mosebok forteller oss at vi ikke skal spise dyr på marken som er revet (på hebraisk: treifah)[1] og Femte Mosebok gir jøder et forbud mot å spise kadaver.[2] Ethvert dyr som blir født med en defekt som er dødelig, eller er døende fordi det er blitt såret, gikk derfor under betegnelsentreiffra ordettreifah.

I dag blir alle produkter som ikke er kosher betegnet somtreif.

 

Shechita

For at dyr skal beholde sin kosherstatus må det gjøres shechita. Slaktingen skal gjøres av en ekspert på jødisk lov som omhandler slaktereglene og behøver derfor ikke være en rabbiner. Det er ingen velsignelse som behøves under en kosher slakting. Prosedyren er en detaljert prosess for å få blodet ut av dyret fortest mulig, med minst mulig smerte.

 

Prosedyren

En av de viktigste delene av slakteprosedyren er å tømme dyret for så mye blod som mulig. Dette er det eneste påbudet blandt kosherreglene der Tora gir en begrunnelse: Blodet er en essensiell del av dyrets sjel og skal derfor ikke spises sammen med dets kjøtt.[3]

Dette er en av grunnene til at jødisk lov ikke tillater slaktemetoden i Norge der dyret blir bedøvet først. Man er redd for at blodets sirkulasjon reduseres og dermed ikke renner ut av dyret som nødvendig.

 

Slakteren (shochet på hebraisk) gjør et dypt snitt over halsen på dyret med en sylskarp kniv som kutter over luftrøret, spiserøret samt stopper forsyningen av blod til hodet. Dette reduserer dermed blodtrykket i hjernen og øyeblikkelig gjør dyret bevisstløs, samtidig som det muliggjør en rask fjerning av blodet i kroppen.

 

Dyrebeskyttelse

Dyrevennlighet er et viktig prinsipp i jødedommen. Rambam (1134-1205) som  er en jødedommens største tenkere forklarte at

“Siden ønsket om å fremskaffe god mat nødvendiggjør drapet på dyr, beordret Tora at dyrets død skal være så mild som mulig. Det er ikke tillatt å plage dyret ved å kutte strupen på en klønete måte, slå med en øks, eller ved å kappe av et ben mens dyret fortsatt er i live”[4]

Tora er muligens det første systematiske lovverket som setter dyrenes velferd så høyt på agendaen. Tora forbyr skading av dyr, men påbyr også å forhindre at dyr lider.[5] Fjerde Mosebok påbyr dyreeiere å mate dyrene før eieren selv spiser[6] samt at både eieren og dyrene skal ha fri én dag i uken på shabbat.[7]  Jøder er påbudt å hjelpe et dyr som lider[8] og det er forbudt å sette dyr med ulik styrke til å gjøre samme arbeid.[9] Et forbud som er en av de syv noaittiske lovene, og som derfor gjelder for hele menneskeheten ifølge jødedommen, er forbudet mot å spise et lem av et levende dyr.[10]

 

Psykisk smerte

Bortsett fra fokuset på dyrenes fysiske lidelse ønsker Tora vår omtanke også for dyrenes psykiske og følelsesmessige tilstand. Tora forbyr derfor å drepe et dyr med dets barn på samme dag.[11] Rambam forklarer at dette forbudet er brakt for å forhindre at mennesker slakter dyremoren og dens barn mens hun ser på.

“Dyrs smerte i et slikt tilfelle er meget sterk.”[12]

I samme ånd forbyr Tora å koke kalven i morens melk[13] og dersom en ønsker å ta egg som fortsatt ligger i morens nest er man nødt til å sende vekk moren først for at hun ikke skal se hennes barn bli tatt fra henne.[14]

 

Konklusjon

Ut fra disse bibelske bud har jøder i dag utallige regler og instrukser for å sørge for økt velferd hos dyr og for å forhindre dyrs lidelse. Jødisk slaktemåte,shechita, er i så måte bygget på Toras fokus på omtenksomhet for dyrenes spirituelle, psykiske og fysiske velferd.

 

Eksterne linker

Presentasjon av shechita på engelsk

 


[1] 2. Mosebok 22:31

[2] 5. Mosebok 14:21

[3] 3. Mosebok 7:26-27, 17:10-14 & 5. Mosebok 12:23

[4] Guide to the Perplexed III:48

[5] Talmud Baba Metzia 32a, Minchat Chunuch #80, Shulchan Aruch Choshen Mishpat 305:19

[6] 4. Mosebok 15:15

[7] 2. Mosebok 20:8

[8] 4. Mosebok 22:4

[9] 4. Mosebok 22:10

[10] 1.Mosebok 9:4

[11] 3. Mosebok 22:28

[12] Guide to the Perplexed III:48

[13] 2.M.23:19, 2.M.34:26 & 5.M.14:21

[14] 5. Mosebok 22:6

M = Inneholder melk.

M* = Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer porta mollis sem id tempus. Phasellus lacinia commodo cursus. Vestibulum ante ipsum primis

e = Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer porta mollis sem id tempus. Phasellus lacinia commodo cursus. Vestibulum ante ipsum primis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer porta mollis sem id tempus. Phasellus lacinia commodo cursus. Vestibulum ante ipsum primis