Tror jøder på engler?

Det hebraiske ordet for engel er Mal´aka som betyr "budbringer" mellom Gud og mennesker. Engler åpenbarte seg for Abraham og Moses med beskjeder fra Gud.