Hvorfor fikk jødene skylden for Jesus død og hvordan har jødene hatt det etter dette?

Det var romerne som hadde makten på denne tiden da Jesus levde. De ønsket å kvitte seg med ham siden de betraktet ham som en trussel (han ble fremstilt som jødenes konge), med det ble sagt at det var jødenes ønske at han skulle dø. Dette passet romerne svært godt at jødene fikk skylden. Den gang brukte jødene stening som dødsstraff mens romerne brukte korsfestelse. Etter at Jesus døde startet forfølgelsene av jødene. Kirken har brukt jødene som syndebukker gjennom historien og slik utviklet antisemitismen seg. Brøt det ut epidemier, mistanke om en forbrytelse etc. fikk jødene skylden. De fikk ikke lov til å eie land, og mange steder fikk de ikke lov til å studere. Kirken og mange fyrster tillot derimot jøder å drive utlån av penger. Å stelle med penger ble av kirken ofte betraktet som syndig. Derfor passet det godt å la jøder drive denne type forretninger. Dessuten kunne adelen og kirken kvitte seg med gjeld til jøder ved enkelt å starte jødeforfølgelser slik at pengeutlåneren ble drept eller fordrevet. Noen jødiske familier utviklet denne virksomheten frem til dagens moderne bankvirksomhet. Et eksempel er familien Rotchild som er en berømt bankier familie.