Hvordan ser jøder på lidelse?

Mennesket kan ikke forstå hvorfor noen må lide. Det er ikke for oss å forstå. Det må vi bare godta.