Hvordan ser jødene på misjon?

Jødedommen er en ikke-misjonerende religion. Det er ikke et mål at alle mennesker skal være jøder selv om vi ønsker at alle skal leve etter monoteistiske, etiske og moralske prinsipper, samtidig som vi respekterer andres rett til å velge sin tro. Derfor anser jøder det som bekymringsfullt når blant annet Israelmisjonen prøver å omvende jøder til kristendommen. Vi tar avstand fra slik virksomhet.