Hvordan ser jødedommen på frelse?

Frelse slik det brukes innenfor kristendommen er ikke et begrep i jødedommen. Vi tror at det eneste som kan bringe mennesket nærmere Gud er å leve etter Hans regler og etiske prinsipper som vi har fått i Torahh (de fem Mosebøkene) og ved gode gjerninger.